Sopning och spolning av garage 7 Maj

Tisdagen den 7 Maj så skall sopning och spolning av garagegolvet ske. För att det skall kunna ske så måste alla bilar samt annat som står på golvet i garaget flyttas ut mellan kl 07:00-16:00. Föreningen ansvarar inte för skador som uppstår på bilar som inte flyttat på sig. De som inte flyttar på sina bilar ansvarar själv för att sopa rent på sin p-plats.