Kontakt
 

När du köper en bostadsrätt blir du även medlem i en bostadsrättsförening. En bostadsrätt är i själva verket en bostad där du har rätt att bo, men som ägs av föreningen. Det vill säga, du och dina grannar. Som du nog har förstått innebär det stora friheter att bo i bostadsrätt. Du kan byta kök när du vill och du kan vara med och bestämma hur huset ska skötas. Med friheten kommer också ett stort personligt ansvar.

Har du frågor rörande allmänna utrymmen som gården, förråd, trapphus med mera, vänd dig i första hand till din styrelse. Har du funderingar gällande ordning och reda eller vill förändra din lägenhet (t.ex. sätta upp parabol, markis etc.) ska du också kontakta din styrelsen.

Mäklarbild
Kontakta föreningens ekonomiska förvaltare SBC (se kontaktuppgifter under felanmälan)

Kontakta styrelsen
För allmänna frågor:
info@brfloparensbg.se

För parkeringsfrågor:
parkering@brfloparensbg.se

För kontakt med ordförande:
ordforande@brfloparensbg.se

För kontakt med valberedningen:

valberedning@brfloparensbg.se

Tom Pennerborn
Ledamot, Ordförande

Mikael Holmqvist
Ledamot

Stefan Danielsson
Ledamot

Sebastian Petersson
Ledamot

Jörgen Edberg
Ledamot

Lars Millevik
Ledamot

Linda Håkansson
Ledamot

Lotta Nilsson
Suppleant 

Gunnar Swanström
Suppleant 

Susanne Lejon
Suppleant 

Poya Dara
Valberedning, sammankallande

Farzad Ashouri
Valberedning

Org nr: 
769630-4802

Leverantörsinformation
Leveransadress:
BRF Löparen i Sundbyberg
Boplatsvägen 3
174 41 Sundbyberg
 
Faktureringsadress:
BRF Löparen i Sundbyberg 9506
c/o SBC
Box 5
851 02 Sundsvall
 

Fakturor till BRF Löparen i Sundbyberg skall alltid innehålla för- och efternamn på beställaren som referens. Det skall tydligt framgå vad fakturan avser. Detta för att underlätta faktureringshanteringen för ansvariga inom styrelsen.