Mäklarinfo

Om du är mäklare som behöver information om en lägenhet eller föreningen inför en försäljning så skall du i första hand kontakta vår ekonomiska förvaltare SBC som tillhandahåller denna service.

 

Det finns även mycket information publicerad på vår hemsida. Under fliken "Frågor och Svar" kan man hitta svar på de vanligaste frågorna och och under fliken "Dokument" finns relevanta dokument.
 

Praktisk bostadsfakta

Parkering
Föreningen har 63 parkeringsplatser i garage inomhus och tre parkeringsplatser utomhus. Hyran är för närvarande 1 040 kr per månad för garageplatserna och 624 kr per månad för utomhusplatserna. Av de 63 parkeringsplatserna i garaget så är 8 st avsedda för elbilar och har tillgång till laddare, då är avgiften istället 1 652 kr per månad. Det finns även möjlighet att hyra en mindre plats avsedd för MC för 260 kr per månad, totalt fyra st platser av den typen finns. Avgiften betalas i samband med avin för avgiften.

Kall- och varmvatten
Förbrukningskostnader för kall- och varmvatten ingår i månadsavgiften enligt schablon.

Hushållsel
Varje lägenhet har en egen elmätare och faktureras invidiviellt efter faktiskt förbrukning. Ett multimedia och elskåp är placerat i varje lägenhet.

TV, bredband och telefoni
I månadsavgiften ingår sedan 2024-03-01 bredband via fiber på 1000/1000 Mbit/s, ett digitalt basutbud av TV-kanaler samt ett grundabonnemang på telefoni bas från Tele2. Boende kan utöver detta utöka tjänsten genom att själv kontakta Tele2.

Förråd
Till varje lägenhet hör ett förråd. Storlekarna på förråden varierar beroende på lägenhetsstorlek. Cykeln går att parkera i cykelställ på gården, i cykelrum eller i lägenhetsförrådet. I huset finns också rullstols/barnvagnsrum.

Sophantering
I anslutning till gårdarna finns underjordiska behållare för hushållssopor och matavfall samt miljöhus för källsortering.

Är föreningen äkta eller oäkta?
Föreningen är äkta.

Antal lägenheter i föreningen?
121 bostadsrätter.

Äger föreningen marken?
Ja.

Godkänns juridisk person?
Nej.

Godkänns delat ägande?
Ja, minst 10%.

Var ska ansökan om medlemskap skickas?
I första hand elektroniskt genom SBC.

I andra hand till:
BRF Löparen i Sundbyberg
Överlåtelse
Boplatsvägen 3
174 41 Sundbyberg

Tar föreningen ut överlåtelseavgift?
Ja. Mer information finns i föreningens stadgar.

Tar föreningen ut pantsättningsavgift?
Ja. Mer information finns i föreningens stadgar.

Andrahansuthyrning
Överlåtelse av bostadsrätt i andra hand är endast tillåtet efter tillstånd från styrelsen.  Mer information finns i stadgarna.

När förvärvade föreningen fastigheten?
2017

Uppvärming?
Fjärrvärme

Ventilation?
FX

Finns det hiss?
Ja.

Gemensamma utrymmen?
Cykelrum med kompressor.
Rullstols-/barnvagnsrum
Garage

Städning av trapphus?
Föreningen köper in städning av trapphus.

Renoveringar?
Föreningen är nybyggd och har därför inte behövt genomföra några renoveringar än (2024-01-17).

Finns det planerade avgiftshöjningar?
Nej (2024-05-14)