Frågor och svar
 

Vad är en bostadsrätt?
Att äga en bostadsrätt betyder att du äger rätten att bo i bostaden. Men det är bostadsrättsföreningen som äger huset. Därför måste du vara medlem i bostadsrättsföreningen för att få köpa bostadsrätten. Som bostadsrättsinnehavare har du ansvar för bostadens skötsel och ett indirekt ansvar för att föreningen sköter fastigheten.

Vad är en bostadsrättsförening?
Tillsammans med dina grannar äger och förvaltar du föreningens bostäder och mark. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Föreningen styrs av en styrelse. Styrelsen väljs, och kan röstas bort, på föreningens årsmöten. Det är föreningens stadgar som bestämmer vad som är ditt ansvar och vad som är föreningens.

Har föreningen en försäkring? 
Ja,  föreningen har en fastighetsförsäkring genom Protector Försäkring. I försäkringen ingår även bostadsrättstillägget. 
Det är dock av största vikt att varje enskild bostadsrättsinnehavare har en egen hemförsäkring.

Vad är en månadsavgift?
Du betalar en månadsavgift som ska täcka din bostads andel av föreningens kostnader för räntor, amorteringar, drift och underhållskostnader. Månadsavgiften betalas i förskott månadsvis, från och med tillträdesdagen.

Vad ska man tänka på för att se till att ha el från första dagen man flyttar in?
För att det ska finnas el i din lägenhet när du flyttar in, måste du kontakta Vattenfall som äger el nätet på 020-82 00 00 och teckna nytt elnätsavtal i god tid innan inflytt.
Efter att ha tecknat ett elnätsavtal hos Vattenfall kan du givetvis välja ett annat bolag som elleverantör. Glöm inte att ange ditt anläggnings-id som du hittar i följande dokument
 
Vilka trivselregler gäller i BRF Löparen?
Styrelsen har tillsammans bestämt ett antal trivelregler som gäller för samtliga boende. Dessa kan ni ta del av här. Det är mycket viktigt att som boende läsa igenom och följa dessa. Om ni har synpunkter eller vill komma med förslag på ytterligare regler är ni välkomna att kontakta styrelsen.

Hur fungerar det med sophantering i BRF Löparen?
Mer info om detta finns att läsa i följande dokument som även finns under rubriken "Dokument".

Hur gör jag med avfall som inte får slängas i våra miljörum?
Sundbyberg Avfall & Vatten AB har utmärkt information på sin hemsida om hur man lämnar övrigt avfall på enklast sätt inom Sunbyberg. 

Hur fungerar det med parkering i BRF Löparen?
Föreningen har 63 parkeringsplatser i garage inomhus och tre parkeringsplatser utomhus. Hyran är för närvarande 1 040 kr per månad för garageplatserna och 624 kr per månad för utomhusplatserna. Av de 63 parkeringsplatserna i garaget så är 8 st avsedda för elbilar och har tillgång till laddare, då är avgiften istället 1 652 kr per månad. Det finns även möjlighet att hyra en mindre plats avsedd för MC för 260 kr per månad, totalt fyra st platser av den typen finns. Avgiften betalas i samband med avin för avgiften.

För att få aktuell info om tillgänglighet av parkeringsplaetser hör du av dig till styrelsen via mail info@brfloparensbg.se. Handläggningstiden för parkering är ca 2 - 3 veckor. Garagedosan och parkeringstillstånd lämnas av styrelsen när avtalet är påskrivet. Du får heller inte parkera på din p-plats innan du fått avtalet i retur från styrelsen.
 
Samtliga bilar på hyrd p-plats skall ha ett parkeringstillstånd väl synligt i vindrutan. Det åligger innehavaran av hyrd p-plats att hämta ut p-tillstånd från styrelsen. I det fall parkeringstillståndet saknas kommer Aimo Park (fd Q-Park) att utfärda en kontrollavgift. Överklagan av utfärdad kontrollavgift sker till Aimo Park i förekommande fall.
 
Det finns ingen möjlighet att välja en specifik p-plats. Det är heller inte möjligt att byta p-platser. Önskas ett byte p-plats så måste man först säga upp sin p-plats för att sedan ansöka om en ny.
  
Ej återlämnad och/eller trasig garagedosa debiteras med 1 400 kr.

Vem sköter övervakning av föreningens parkeringar och vart får man parkera?
Styrelsen har överlåtit parkeringsövervakningen till Aimo Park  AB.
 
Det råder parkeringsförbud på samtliga räddningsvägar intill Boplatsvägen 2, 4, 6 och 3. Dessa ytor är avsedda för räddningstjänsten. Felparkerade bilar kan leda till att räddningstjänsten inte kan utföra en nödutrymning vilket kan få förödande konsekvenser för liv och egendom.
 
Frågor gällande av Aimo Park utfärdad kontrollavgift (p-bot) hänvisas till Aimo Park. 

Föreningen upplåter två besöksparkeringar intill Boplatsvägen 3, på innergården.

Vad får jag göra i min bostadsrätt?
Som bostadsrättsinnehavare är du ansvarig för skador som du har orsakat. Du måste hålla bostaden i gott skick och betala för underhåll och reparationer. Du får göra förändringar i bostaden som att måla eller tapetsera, byta vitvaror eller t ex köksinredning men inte, utan styrelsens tillstånd, göra ingrepp i bärande konstruktioner, sätta upp markiser eller andra större ingrepp.
Du måste precis som i en hyresrätt visa hänsyn och inte störa dina grannar i onödan, men du får gärna bjuda på fika!

Måste jag söka tillstånd för att bygga uteplats eller altan?
Ja, man måste alltid söka tillstånd hos styrelsen för all typ av byggnation på sin uteplats. Det finns även en del regler som man måste följa, mer om dessa regler finner ni i dokumentet "Ordningsregler för balkonger och uteplatser" som återfinns under fliken "Min lägenhet". Underlåtenhet att följa bostadsrättsföreningens regler kan leda till att konstruktionen måste byggas om eller i värsta fall rivas.

Vad gäller om jag vill hyra ut min bostadsrätt i andra hand?
Om du ska hyra ut i andra hand, måste du alltid söka skriftligt tillstånd från styrelsen. Tillstånd ges normalt högst för ett år och det utgår en administrativ avgift på 10% av prisbasbelopp. För att ansöka om att hyra ut sin lägenhet i andra hand så skall man fylla i följande blankett. Tänk även på att du till din ansökan måste bifoga ditt hyresavtal med din hyresgäst. Inkomna ansökningar hanteras på nästkommande styrelsemöte vilket betyder att svar från styrelsen i vissa fall kan dröja, vi ber om överseende med detta.

Vad ansvarar föreningen för?

  • fasader
  • yttertak
  • trapphus och hissar
  • vatten- och avloppsstammar
  • ventilation
  • källare och vind
  • elledningar
  • värmesystemet

Vilken färgkod gäller för markiser?
 1502-Y NCS, tänk dock på att det krävs tillstånd från styrelsen för att sätta upp markiser. Se bopärmen för ytterligare info om färgkoder.