Nyhetsbrev #1 (2019-01)

Hej allesammans!

Här kommer ett informationsbrev om aktuella händelser och annat som är bra att känna till för dig som bor i Brf Löparen i Sundbyberg.
 
Ny styrelse
Vid extrastämman som hölls i oktober valdes en ny styrelse. Styrelsen består numera enbart av medlemmar i föreningen. Om du är intresserad av att engagera dig i styrelsen är du välkommen att höra av dig till valberedningen. Har du erfarenhet av ekonomiska frågor kan du bidra med mycket!

Sophantering
Det händer ofta att avfall sorteras fel, eller lämnas utanför miljöhusen i området. I miljöhusen finns särskilda kärl för glas (både klart och färgat), pappersförpackningar och wellpapp, plastförpackningar, metall samt tidningar. Ingenting annat får finnas i miljöhusen. Alla grovsopor hänvisas till Kvarnkullens återvinningscentral i Sundbyberg. 
 
När extra tömning eller städning av miljöhusen behövs blir det en extra kostnad för föreningen, vilket medför risk för att månadsavgiften höjs.
Vi vill även påminna om att plastpåsar inte får slängas i kärlen för matavfall. Det är endast tillåtet att kasta de bruna papperspåsarna här! Fler papperspåsar för matavfall kommer att delas ut till alla boende inom kort.
 
 
Parkeringstillstånd
Föreningen har sedan en tid tillbaka tecknat avtal med parkeringsföretaget Q-Park. Från och med den 14 januari 2019 behöver samtliga bilar som står på en förhyrd plats ett parkeringstillstånd. Tillståndet ska sitta väl synligt i framrutan. Du som hyr en plats av föreningen, antingen utomhus och i garaget, ombeds att hämta ditt tillstånd den 10 januari kl 18.00-19.00 i porten på Boplatsvägen 3. Medtag ID-handling.
 
Föremål i trapphus
Tänk på att hålla våra trapphus och förrådsgångar fria från föremål. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ha privat dörrmatta framför ytterdörren. Barnvagnar hänvisas till barnvagnsrummen som finns i varje trapphus.
 
Kontakt
Välkommen att kontakta styrelsen vid frågor, synpunkter eller idéer! From 11 januari byter vi e-postadresser för kontakt med styrelsen. 

För allmänna frågor:
info@brfloparensbg.se

För parkeringsfrågor:
parkering@brfloparensbg.se

För kontakt med ordförande:
ordforande@brfloparensbg.se

För kontakt med valberedningen:
valberedning@brfloparensbg.se

 
     
 
Vi önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år!
 
Hälsningar
Styrelsen i Brf Löparen i Sundbyberg