Välkommen till BRF Löparen i Sundbyberg!

Kalender

Nyheter

2019 > 07

I ett led att öka vår säkerhet samt förhindra brott kommer från och med den 15 juli 2019 utvalda delar av de gemensamma utrymmena kamerabevakas.

Detta i enlighet med kamerabevakningslagen (KBL) samt dataskyddsförordningen (GDPR).

De utrymmen som omfattas av bevakningen är;
-       Garaget, båda planen samt rampen.
-       Cykelrummet, Boplatsvägen 3, våning -1.

Skyltar finns i anslutning till de bevakade utrymmena.
Uppgifterna lagras i trettio (30) dagar och raderas därefter automatiskt.
Uppgifterna hanteras endast av delar av styrelsen, samt Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen vid utredning av brott.
Styrelsen är skyldig att på begäran från medlem, radera deras uppgifter.

De registrerade kan klaga hos Datainspektionen om de tycker att styrelsen bryter mot lagar, regler eller avtal.
 
För ytterligare information se:
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/kamerabevakningslagen/
samt
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

Vänliga hälsningar

Styrelsen
BRF Löparen i Sundbyberg
 

Läs hela inlägget »

Bostadsrättsföreningen är ett slags kooperativ med ursprung i 1900-talets början. Tanken är att medlemmarna äger huset gemensamt. Det är ju tryggt att vara många och kunna dela på ansvaret för underhåll och ekonomi.

Vad många inte tänker på är att ventilationen styrs centralt. Ändrar du på något som har med ventilationen att göra så kan det påverka hela huset.

Vad ska du fixa själv i din bostad och vad ska föreningen eller Ikano Bostad göra? I den här filmen går vi igenom några vanliga situationer som kan uppstå i din bostad.