Välkommen till BRF Löparen i Sundbyberg!


I Sundbyberg, intill Järvastaden, ligger Västra Brotorp. Genomtänkta utemiljöer och grönskande gårdar gör området levande och trivsamt. I Västra Brotorp blir vardagspusslet ovanligt enkelt att lägga, skola finns ett stenkast bort och tunnelbana och pendeltåg inom smidigt räckhåll. I nya Mall of Scandinavia hittar du all tänkbar shopping och i Igelbäckens naturreservat väntar naturupplevelser av alla slag. Här kan du ta en snabb löprunda eller gå en rask promenad med hunden. Eller ströva till Nötbacken och bara njuta av lövens rassel bland hasselträden. Här kommer du att känna dig hemma.

Hur är det att bo i Brf Löparen?
Ditt nya boende i Brf Löparen består av sex punkthus i Sundbyberg med närhet till det mesta. Din nya kvadratsmarta lägenhet gränsar till ett underbart naturreservat som är det perfekta promenadstråket för varma sommarkvällar och soliga vinterdagar. Här bor du nära till kommunikationer som enkelt tar dig till bland annat Arenastaden för en shoppingstund.

Kommunikationer
Här bor du med närhet till tunnelbana, pendeltåg och bussen runt hörnet. Närmaste tunnelbana är Hallonbergen och närmsta pendeltågstation är Ulriksdal. Du tar dig till Stockholm central på ungefär en halvtimme.

Kalender

nyheter

2019

I ett led att öka vår säkerhet samt förhindra brott kommer från och med den 15 juli 2019 utvalda delar av de gemensamma utrymmena kamerabevakas.

Detta i enlighet med kamerabevakningslagen (KBL) samt dataskyddsförordningen (GDPR).

De utrymmen som omfattas av bevakningen är;
-       Garaget, båda planen samt rampen.
-       Cykelrummet, Boplatsvägen 3, våning -1.

Skyltar finns i anslutning till de bevakade utrymmena.
Uppgifterna lagras i trettio (30) dagar och raderas därefter automatiskt.
Uppgifterna hanteras endast av delar av styrelsen, samt Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen vid utredning av brott.
Styrelsen är skyldig att på begäran från medlem, radera deras uppgifter.

De registrerade kan klaga hos Datainspektionen om de tycker att styrelsen bryter mot lagar, regler eller avtal.
 
För ytterligare information se:
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/kamerabevakningslagen/
samt
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

Vänliga hälsningar

Styrelsen
BRF Löparen i Sundbyberg
 

Läs hela inlägget »

Hej alla boende i BRF Löparen i Sundbyberg!

Här kommer ett informationsbrev om aktuella händelser som är bra att känna till för dig som bor i BRF Löparen i Sundbyberg.

Återvinning

I våra miljöstugor finns det särskilda kärl för de olika avfallen. Det är viktigt att vi tänker på detta när vi slänger vårt avfall så att det hamnar rätt. Styrelsen har under upprepade gånger påträffat felsortering, samt kärl som välts så att det legat sopor i hela miljöstugan istället för i de kärl som de tillhör. När detta händer så måste extra tömning eller städning av miljöstugorna beställas vilket medför en extra kostnad för föreningen, vilket framgent kan resultera i en ökad månadsavgift. Styrelsen vill att samtliga boende i BRF Löparen respekterar de regler som finns för miljöstugorna och tänker på hur vi hanterar vårt avfall, detta för allas trevnad.

Parkeringsgaraget

Under hösten så har styrelsen tagit ett beslut om att sätta upp övervakningskameror i vårt gemensamma parkeringsgarage. Detta beslut är taget för att vi ska kunna säkerställa att inga obehöriga rör sig i parkeringsgaraget och för att vi ska minimera risken för skadegörelse och brott. Eftersom att tiden då garageporten är öppen när man kör in sin bil är relativt lång så är det viktigt att alla boende med garageplats tänker på att vänta så att man ser att garageporten går ner ordentligt, detta för att minimera risken att obehöriga kommer in i garaget.

Entréer

Utanför våra entréer till husen så kan man hitta skräp (t.ex. tuggummipapper, fimpar etc.) Vi vill upplysa om att det råder rökförbud i direkt anslutning till entréerna vilket betyder att om man röker så får man göra det på trottoaren. Den fimp som blir över efter rökningen ska precis som allt annat skräp slängas i en soptunna och inte på marken, vi måste alla värna om en trevlig och inbjudande miljö.

Övrigt

  •  Vid förlust av en nyckel måste detta anmälas till både polis och styrelsen. Tänk på att flera försäkringsbolag vägrar att betala ut ersättning för stöld i lägenheten om en nyckel varit försvunnen, eftersom det klassas som oaktsamhet. Vid förlust av gul nyckelbricka måste detta anmälas skyndsamt till styrelsen så att den enskilda brickan kan tas bort ur systemet och göras oanvändbar.
  •  Nu när våren är i antågande på riktigt så tycker vi att det passar bra att träffas och tillsammans göra vårfint i vårt område. Låt oss därför lördagen den 11/5 mellan klockan 09:00-12:00 samlas på trädäcket mellan Boplatsvägen 3 och 5. Vi avslutar med korvgrillning och räknar med att vara klara ca 12:00, väl mött.


Kontakt

Ni är alltid välkomna att kontakta styrelsen vid frågor, synpunkter eller idéer. Ni når oss genom att skicka e-post till info@brfloparensbg.se eller via vår postlåda på Boplatsvägen 3.

 

Läs hela inlägget »

Är du intresserad av en plats i din bostadsrättsförenings styrelse eller valberedning?
 
Anmäl i såfall ditt intresse till mailadress: valberedning@brfloparensbg.se
 
Val till styrelse görs på bolagsstämman den 11 april 2019. Din intresseanmälan skickar du in senast den 7 april 2019.

Läs hela inlägget »

Hej allesammans!

Här kommer ett informationsbrev om aktuella händelser och annat som är bra att känna till för dig som bor i Brf Löparen i Sundbyberg.
 
Ny styrelse
Vid extrastämman som hölls i oktober valdes en ny styrelse. Styrelsen består numera enbart av medlemmar i föreningen. Om du är intresserad av att engagera dig i styrelsen är du välkommen att höra av dig till valberedningen. Har du erfarenhet av ekonomiska frågor kan du bidra med mycket!

Sophantering
Det händer ofta att avfall sorteras fel, eller lämnas utanför miljöhusen i området. I miljöhusen finns särskilda kärl för glas (både klart och färgat), pappersförpackningar och wellpapp, plastförpackningar, metall samt tidningar. Ingenting annat får finnas i miljöhusen. Alla grovsopor hänvisas till Kvarnkullens återvinningscentral i Sundbyberg. 
 
När extra tömning eller städning av miljöhusen behövs blir det en extra kostnad för föreningen, vilket medför risk för att månadsavgiften höjs.
Vi vill även påminna om att plastpåsar inte får slängas i kärlen för matavfall. Det är endast tillåtet att kasta de bruna papperspåsarna här! Fler papperspåsar för matavfall kommer att delas ut till alla boende inom kort.
 
 
Parkeringstillstånd
Föreningen har sedan en tid tillbaka tecknat avtal med parkeringsföretaget Q-Park. Från och med den 14 januari 2019 behöver samtliga bilar som står på en förhyrd plats ett parkeringstillstånd. Tillståndet ska sitta väl synligt i framrutan. Du som hyr en plats av föreningen, antingen utomhus och i garaget, ombeds att hämta ditt tillstånd den 10 januari kl 18.00-19.00 i porten på Boplatsvägen 3. Medtag ID-handling.
 
Föremål i trapphus
Tänk på att hålla våra trapphus och förrådsgångar fria från föremål. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ha privat dörrmatta framför ytterdörren. Barnvagnar hänvisas till barnvagnsrummen som finns i varje trapphus.
 
Kontakt
Välkommen att kontakta styrelsen vid frågor, synpunkter eller idéer! From 11 januari byter vi e-postadresser för kontakt med styrelsen. 

För allmänna frågor:
info@brfloparensbg.se

För parkeringsfrågor:
parkering@brfloparensbg.se

För kontakt med ordförande:
ordforande@brfloparensbg.se

För kontakt med valberedningen:
valberedning@brfloparensbg.se

 
     
 
Vi önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år!
 
Hälsningar
Styrelsen i Brf Löparen i Sundbyberg

Läs hela inlägget »

Bostadsrättsföreningen är ett slags kooperativ med ursprung i 1900-talets början. Tanken är att medlemmarna äger huset gemensamt. Det är ju tryggt att vara många och kunna dela på ansvaret för underhåll och ekonomi.

Vad många inte tänker på är att ventilationen styrs centralt. Ändrar du på något som har med ventilationen att göra så kan det påverka hela huset.

Vad ska du fixa själv i din bostad och vad ska föreningen eller Ikano Bostad göra? I den här filmen går vi igenom några vanliga situationer som kan uppstå i din bostad.