Välkommen till BRF Löparen i Sundbyberg!

Kalender

Nyheter

2019

Hej!

Styrelsen vill uppmärksamma att vi sedan den 19 november 2019 har förkortat tiden för hur länge garageporten står öppen. Detta kommer att gälla tills vidare.

Vänligen ha detta i åtanke vid in och utfart.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Brf Löparen i Sundbyberg 
 

Läs hela inlägget »

Hej allesammans!
 
Här kommer ett nyhetsbrev om aktuella händelser och annat som är bra att känna till för dig som bor i Brf Löparen i Sundbyberg.
 
Fixardag med korvgrillning
Strax innan sommaren så hade vi en fixardag där vi hade bra uppslutning från boende och vi hoppas nu på en repris med ännu fler deltagare inför hösten!
Vi samlas på den gemensamma gården mellan hus nr 3 och 5 lördagen den 19 oktober kl 09.00.
Vi beräknar hålla på fram till 12:00 och rundar då av med korvgrillning och dryck. Efteråt så välkomnar vi alla som är intresserade att delta i en gratis HLR-utbildning(Hjärt- och lungräddning) som anordnas av styrelsen.
Vi har även nyligen installerat en hjärtstartare på entréplan vid Boplatsvägen 4. Mer info om denna finns på hemsidan.
Vi rekommenderar alla som kan att ta vara på detta unika erbjudande! 
      
Sophantering
Det händer ofta att avfall sorteras fel, eller lämnas utanför miljöhusen i området. I miljöhusen finns särskilda kärl för glas (både klart och färgat), pappersförpackningar och wellpapp, plastförpackningar, metall samt tidningar. Ingenting annat får finnas i miljöhusen.
När extra tömning eller städning av miljöhusen behövs blir det en extra kostnad för föreningen, vilket medför risk för att månadsavgiften höjs.
Vi har på senaste tiden haft stora problem med att det lämnas felaktigt avfall i våra miljöstugor samt att det som skall vara där läggs i fel behållare. Vi i styrelsen jobbar aktivt med att motverka denna typ av beteende och ett beslut har tagits om att installera kamerabevakning i miljöhusen för att få bukt med detta problem i framtiden.
 
Vattenskada
Innan sommaren så har ett antal lägenheter på Boplatsvägen 3 varit utsatta för en väldigt allvarlig vattenskada. Arbetet med att återställa dessa lägenheter fortgår fortfarande men flertalet av de drabbade lägenheterna är i slutskedet av återställningsarbetet.
I och med denna händelse så vill vi i styrelsen påminna alla om vikten av att ha hemförsäkring.
 
Andrahandsuthyrningar
Vi vill påminna alla om att det alltid behövs tillstånd från styrelsen innan man börjar hyra ut sin lägenhet i andra hand. Det är emot föreningens stadgar att hyra ut i andra hand utan tillstånd och kan i värsta fall leda till att man förverkar rätten till sin bostadsrätt. Vi i styrelsen jobbar aktivt för att motverka otillåten andrahandsuthyrning för allas säkerhet. Ni kan hitta mer information samt ansökningsformulär på föreningens hemsida.
 
Brandsläckare/SBA
Föreningen jobbar aktivt med SBA(systematiskt brandskyddsarbete) och har i och med detta nyligen köpt in samt monterat ett antal brandsläckare på olika håll i våra fastigheter. I och med detta så vill vi påminna om vikten av att hålla våra trapphus och förrådsgångar fria från föremål.
Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ha privat dörrmatta framför ytterdörren. Barnvagnar hänvisas till barnvagnsrummen som finns i varje trapphus.
 
Tvåårsbesiktning
Styrelsen har nyligen blivit informerade av Ikano att det börjar närma sig tiden för tvåårsbesiktningen av alla lägenheter. Vi har fått information om att besiktningen skall utföras senast den 16 januari 2020. Mer info kommer i separat utskick senare under hösten/vintern.
 
Trygghet
I ett led att öka tryggheten i vårt område för alla så vill vi påminna om att inte lämna ut portkod till våra fastigheter till några obehöriga. Vi ansvarar alla för att se till att dörrar till både fastighet samt garage går igen ordentligt efter att vi har passerat. Speciellt garagedörren är viktig att vi ser till att den går igen då det varit inbrott i bilar i närliggande föreningar.
Om du eller någon du känner har blivit utsatt för brott i vårt område så uppskattas det om ni anmäler detta till styrelsen via mail så att vi har koll på detta.
 
Kontakt
Välkommen att kontakta styrelsen via mail om ni har frågor, synpunkter eller idéer! info@brfloparensbg.se
Frågor gällande parkering: parkering@brfloparensbg.se
Valberedningen: valberedning@brfloparensbg.se
 
Hälsningar
Styrelsen, BRF Löparen i Sundbyberg

Läs hela inlägget »

I ett led att öka vår säkerhet samt förhindra brott kommer från och med den 15 juli 2019 utvalda delar av de gemensamma utrymmena kamerabevakas.

Detta i enlighet med kamerabevakningslagen (KBL) samt dataskyddsförordningen (GDPR).

De utrymmen som omfattas av bevakningen är;
-       Garaget, båda planen samt rampen.
-       Cykelrummet, Boplatsvägen 3, våning -1.

Skyltar finns i anslutning till de bevakade utrymmena.
Uppgifterna lagras i trettio (30) dagar och raderas därefter automatiskt.
Uppgifterna hanteras endast av delar av styrelsen, samt Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen vid utredning av brott.
Styrelsen är skyldig att på begäran från medlem, radera deras uppgifter.

De registrerade kan klaga hos Datainspektionen om de tycker att styrelsen bryter mot lagar, regler eller avtal.
 
För ytterligare information se:
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/kamerabevakningslagen/
samt
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

Vänliga hälsningar

Styrelsen
BRF Löparen i Sundbyberg
 

Läs hela inlägget »

Hej alla boende i BRF Löparen i Sundbyberg!

Här kommer ett informationsbrev om aktuella händelser som är bra att känna till för dig som bor i BRF Löparen i Sundbyberg.

Återvinning

I våra miljöstugor finns det särskilda kärl för de olika avfallen. Det är viktigt att vi tänker på detta när vi slänger vårt avfall så att det hamnar rätt. Styrelsen har under upprepade gånger påträffat felsortering, samt kärl som välts så att det legat sopor i hela miljöstugan istället för i de kärl som de tillhör. När detta händer så måste extra tömning eller städning av miljöstugorna beställas vilket medför en extra kostnad för föreningen, vilket framgent kan resultera i en ökad månadsavgift. Styrelsen vill att samtliga boende i BRF Löparen respekterar de regler som finns för miljöstugorna och tänker på hur vi hanterar vårt avfall, detta för allas trevnad.

Parkeringsgaraget

Under hösten så har styrelsen tagit ett beslut om att sätta upp övervakningskameror i vårt gemensamma parkeringsgarage. Detta beslut är taget för att vi ska kunna säkerställa att inga obehöriga rör sig i parkeringsgaraget och för att vi ska minimera risken för skadegörelse och brott. Eftersom att tiden då garageporten är öppen när man kör in sin bil är relativt lång så är det viktigt att alla boende med garageplats tänker på att vänta så att man ser att garageporten går ner ordentligt, detta för att minimera risken att obehöriga kommer in i garaget.

Entréer

Utanför våra entréer till husen så kan man hitta skräp (t.ex. tuggummipapper, fimpar etc.) Vi vill upplysa om att det råder rökförbud i direkt anslutning till entréerna vilket betyder att om man röker så får man göra det på trottoaren. Den fimp som blir över efter rökningen ska precis som allt annat skräp slängas i en soptunna och inte på marken, vi måste alla värna om en trevlig och inbjudande miljö.

Övrigt

  •  Vid förlust av en nyckel måste detta anmälas till både polis och styrelsen. Tänk på att flera försäkringsbolag vägrar att betala ut ersättning för stöld i lägenheten om en nyckel varit försvunnen, eftersom det klassas som oaktsamhet. Vid förlust av gul nyckelbricka måste detta anmälas skyndsamt till styrelsen så att den enskilda brickan kan tas bort ur systemet och göras oanvändbar.
  •  Nu när våren är i antågande på riktigt så tycker vi att det passar bra att träffas och tillsammans göra vårfint i vårt område. Låt oss därför lördagen den 11/5 mellan klockan 09:00-12:00 samlas på trädäcket mellan Boplatsvägen 3 och 5. Vi avslutar med korvgrillning och räknar med att vara klara ca 12:00, väl mött.


Kontakt

Ni är alltid välkomna att kontakta styrelsen vid frågor, synpunkter eller idéer. Ni når oss genom att skicka e-post till info@brfloparensbg.se eller via vår postlåda på Boplatsvägen 3.

 

Läs hela inlägget »

Är du intresserad av en plats i din bostadsrättsförenings styrelse eller valberedning?
 
Anmäl i såfall ditt intresse till mailadress: valberedning@brfloparensbg.se
 
Val till styrelse görs på bolagsstämman den 11 april 2019. Din intresseanmälan skickar du in senast den 7 april 2019.

Läs hela inlägget »

Hej allesammans!

Här kommer ett informationsbrev om aktuella händelser och annat som är bra att känna till för dig som bor i Brf Löparen i Sundbyberg.
 
Ny styrelse
Vid extrastämman som hölls i oktober valdes en ny styrelse. Styrelsen består numera enbart av medlemmar i föreningen. Om du är intresserad av att engagera dig i styrelsen är du välkommen att höra av dig till valberedningen. Har du erfarenhet av ekonomiska frågor kan du bidra med mycket!

Sophantering
Det händer ofta att avfall sorteras fel, eller lämnas utanför miljöhusen i området. I miljöhusen finns särskilda kärl för glas (både klart och färgat), pappersförpackningar och wellpapp, plastförpackningar, metall samt tidningar. Ingenting annat får finnas i miljöhusen. Alla grovsopor hänvisas till Kvarnkullens återvinningscentral i Sundbyberg. 
 
När extra tömning eller städning av miljöhusen behövs blir det en extra kostnad för föreningen, vilket medför risk för att månadsavgiften höjs.
Vi vill även påminna om att plastpåsar inte får slängas i kärlen för matavfall. Det är endast tillåtet att kasta de bruna papperspåsarna här! Fler papperspåsar för matavfall kommer att delas ut till alla boende inom kort.
 
 
Parkeringstillstånd
Föreningen har sedan en tid tillbaka tecknat avtal med parkeringsföretaget Q-Park. Från och med den 14 januari 2019 behöver samtliga bilar som står på en förhyrd plats ett parkeringstillstånd. Tillståndet ska sitta väl synligt i framrutan. Du som hyr en plats av föreningen, antingen utomhus och i garaget, ombeds att hämta ditt tillstånd den 10 januari kl 18.00-19.00 i porten på Boplatsvägen 3. Medtag ID-handling.
 
Föremål i trapphus
Tänk på att hålla våra trapphus och förrådsgångar fria från föremål. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ha privat dörrmatta framför ytterdörren. Barnvagnar hänvisas till barnvagnsrummen som finns i varje trapphus.
 
Kontakt
Välkommen att kontakta styrelsen vid frågor, synpunkter eller idéer! From 11 januari byter vi e-postadresser för kontakt med styrelsen. 

För allmänna frågor:
info@brfloparensbg.se

För parkeringsfrågor:
parkering@brfloparensbg.se

För kontakt med ordförande:
ordforande@brfloparensbg.se

För kontakt med valberedningen:
valberedning@brfloparensbg.se

 
     
 
Vi önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år!
 
Hälsningar
Styrelsen i Brf Löparen i Sundbyberg

Läs hela inlägget »

Bostadsrättsföreningen är ett slags kooperativ med ursprung i 1900-talets början. Tanken är att medlemmarna äger huset gemensamt. Det är ju tryggt att vara många och kunna dela på ansvaret för underhåll och ekonomi.

Vad många inte tänker på är att ventilationen styrs centralt. Ändrar du på något som har med ventilationen att göra så kan det påverka hela huset.

Vad ska du fixa själv i din bostad och vad ska föreningen eller Ikano Bostad göra? I den här filmen går vi igenom några vanliga situationer som kan uppstå i din bostad.