Nyhetsbrev #1 2020-03

 
Hej allesammans!
 
Här kommer ett nyhetsbrev om aktuella händelser och annat som är bra att känna till för dig som bor i Brf Löparen i Sundbyberg.
 
SVEFAB
Från och med den 1 januari 2020 har Svealands Fastighetsteknik AB (SVEFAB) övertagit all teknisk förvaltning inom föreningen. Felanmälningar görs därför till www.svefab.com.
Akuta felanmälningar görs enligt anslag uppsatta i respektive port.
 
Frågor om avisering och ekonomi ställs fortfarande till SBC, www.sbc.se.
 
Tvåårsbesiktningen
Besiktningen är utförd och Ikano har nu sammanställt anmärkningarna. Deras underentreprenörer har påbörjat arbetet och just nu, v 11, berörs Boplatsvägen 2, 3, 4 och 5.
Ikano har skickat viss information och låter meddela att samtliga berörda kommer bli kontaktade innan respektive lägenhet åtgärdas.
 
Kamerabevakning
I ett led att öka tryggheten och hålla driftskostnaderna så låga som möjligt har vi installerat bevakningskameror i de tre återvinningsrummen. Det ger oss en möjlighet att följa upp och säkerställa att vi har fortsatt god ordning.
 
Garageporten
Efter en vinter kantad av driftstörningar fungerar porten äntligen som den ska.
Vid några enstaka fall har obehöriga tagit sig via garageporten och vidare in i trapphusen. Detta har skett både vid ut- och inpassering.
En uppmaning blir därför att tillse att porten stänger efter ni passerat, för att på så sätt säkerställa att ingen smiter in.
 
Besöksparkering
Föreningen har sedan några veckor två besöksparkeringar inne på gården intill Boplatsvägen 3. Betalning och parkering sker enligt skyltning på plats. Aimo Park AB ansvarar för driften och 75 % av de avgifter som erläggs betalar Aimo Park AB ut till föreningen.

Årsstämma 2020
Styrelsen kommer att kalla till årsstämma den 21 april. Under stämman kommer ledamöter och suppleanter för det kommande året att väljas. Om du är intresserad av att engagera dig i styrelsen är du välkommen att höra av dig via mail till valberedningen.
 
Kontakt
Välkommen att kontakta styrelsen via e-post om ni har frågor, synpunkter eller idéer!
 
info@brfloparensbg.se
 
Frågor gällande parkering: parkering@brfloparensbg.se

Valberedningen: valberedning@brfloparensbg.se
 
 
Hälsningar
Styrelsen, BRF Löparen i Sundbyberg