Välkommen till BRF Löparen i Sundbyberg!

Kalender

Nyheter

2020 > 03

Hej allesammans!
 
Styrelsen vill informera alla boende om en brand som ägde rum på en balkong under natten till lördag den 21/3 2020.
 
Vi vill börja med att informera om att inga personskador har skett i samband med händelsen.
Polis och räddningstjänst var snabbt på plats och släckte branden samt lugnade de som valde att evakuera fastigheten. Räddningstjänstens bedömning var att enskilda lägenheter ej behövde evakueras varför de inte gick runt och väckte de boende som inte själva vaknat av händelsen. En styrelsemedlem var på plats och gav polis samt räddningstjänst de uppgifter som efterfrågades för de lägenheter som ansågs vara direkt påverkade av branden.
 
I nuläget avvaktar vi ytterligare besked från polisens utredning samt information från
försäkringsbolaget. Styrelsen har gjort en skadeanmälan till vårt försäkringsbolag (Trygg-Hansa) då de kommer att åtgärda de skador som har skett på fastigheten. Boende som upplever att de har skador inne i sin lägenhet (t.ex. rökskador eller liknande) uppmanas att i första hand kontakta sitt eget försäkringsbolag då det är ens egen hemförsäkring som täcker dessa skador.
 
Styrelsen kommer löpande att hålla boende uppdaterade kring denna händelse genom att uppdatera denna nyhet här nedan:

Uppdatering 2020-08-03: 
En byggnadsställning har sedan en tid tillbaka byggts längs hela fasaden och används aktivt för att sanera och måla om fasaden. Arbetet fortskrider enligt plan och ställningen förväntas att tas bort under vecka 33. Arbetet med att byta ut fönster samt balkongräcken i de drabbade lägenheterna kommer att ske senare under sommaren/hösten, datum för detta är inte fastställd ännu.

Uppdatering 2020-05-11: 
Saneringsarbetet pågår på fasaden samt i lägenheterna. Ocab håller fortsatt kontakt med berörda lägenheter. Det kommer även att byggas ställning utefter fasaden, tyvärr har styrelsen inte fått något datum beträffande detta.

Uppdatering 2020-04-28: 
Saneringsarbetet pågår fortfarande. Ocab håller fortsatt kontakt med berörda lägenheter.

Uppdatering 2020-04-21: 
Ocab har igår 2020-04-20 påbörjat saneringsarbetet av fasaden samt boendes lägenheter. Ocab håller fortsatt kontakt med de boende vars lägenheter de behöver tillgång till för att utföra arbetet.

Uppdatering 2020-04-02: 
Trygg-Hansa har idag varit på plats för att besiktiga fasaden samt berörda lägenheter. Det har beslutats att OCAB kommer att genomföra sanering samt rivningsarbetet. Arbetet beräknas påbörjas under vecka 15.

Uppdatering 2020-03-23:  Vi har nu fått bekräftat från vårt försäkringsbolag att de kommer att besiktiga samtliga drabbade lägenheter. De kommer själva att ta kontakt med lägenhetsinnehavare och de kan behöva tillgång till lägenheter med kort varsel. Ingen ytterligare information kan lämnas innan det att en besiktning ägt rum.


 
 
Styrelsen
BRF Löparen i Sundbyberg

Läs hela inlägget »

 
Hej allesammans!
 
Här kommer ett nyhetsbrev om aktuella händelser och annat som är bra att känna till för dig som bor i Brf Löparen i Sundbyberg.
 
SVEFAB
Från och med den 1 januari 2020 har Svealands Fastighetsteknik AB (SVEFAB) övertagit all teknisk förvaltning inom föreningen. Felanmälningar görs därför till www.svefab.com.
Akuta felanmälningar görs enligt anslag uppsatta i respektive port.
 
Frågor om avisering och ekonomi ställs fortfarande till SBC, www.sbc.se.
 
Tvåårsbesiktningen
Besiktningen är utförd och Ikano har nu sammanställt anmärkningarna. Deras underentreprenörer har påbörjat arbetet och just nu, v 11, berörs Boplatsvägen 2, 3, 4 och 5.
Ikano har skickat viss information och låter meddela att samtliga berörda kommer bli kontaktade innan respektive lägenhet åtgärdas.
 
Kamerabevakning
I ett led att öka tryggheten och hålla driftskostnaderna så låga som möjligt har vi installerat bevakningskameror i de tre återvinningsrummen. Det ger oss en möjlighet att följa upp och säkerställa att vi har fortsatt god ordning.
 
Garageporten
Efter en vinter kantad av driftstörningar fungerar porten äntligen som den ska.
Vid några enstaka fall har obehöriga tagit sig via garageporten och vidare in i trapphusen. Detta har skett både vid ut- och inpassering.
En uppmaning blir därför att tillse att porten stänger efter ni passerat, för att på så sätt säkerställa att ingen smiter in.
 
Besöksparkering
Föreningen har sedan några veckor två besöksparkeringar inne på gården intill Boplatsvägen 3. Betalning och parkering sker enligt skyltning på plats. Aimo Park AB ansvarar för driften och 75 % av de avgifter som erläggs betalar Aimo Park AB ut till föreningen.

Årsstämma 2020
Styrelsen kommer att kalla till årsstämma den 21 april. Under stämman kommer ledamöter och suppleanter för det kommande året att väljas. Om du är intresserad av att engagera dig i styrelsen är du välkommen att höra av dig via mail till valberedningen.
 
Kontakt
Välkommen att kontakta styrelsen via e-post om ni har frågor, synpunkter eller idéer!
 
info@brfloparensbg.se
 
Frågor gällande parkering: parkering@brfloparensbg.se

Valberedningen: valberedning@brfloparensbg.se
 
 
Hälsningar
Styrelsen, BRF Löparen i Sundbyberg

Läs hela inlägget »

Bostadsrättsföreningen är ett slags kooperativ med ursprung i 1900-talets början. Tanken är att medlemmarna äger huset gemensamt. Det är ju tryggt att vara många och kunna dela på ansvaret för underhåll och ekonomi.

Vad många inte tänker på är att ventilationen styrs centralt. Ändrar du på något som har med ventilationen att göra så kan det påverka hela huset.

Vad ska du fixa själv i din bostad och vad ska föreningen eller Ikano Bostad göra? I den här filmen går vi igenom några vanliga situationer som kan uppstå i din bostad.