Info Garageport

Hej!

Styrelsen vill uppmärksamma att vi sedan den 19 november 2019 har förkortat tiden för hur länge garageporten står öppen. Detta kommer att gälla tills vidare.

Vänligen ha detta i åtanke vid in och utfart.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Brf Löparen i Sundbyberg