Nyhetsbrev #3 2019-10

Hej allesammans!
 
Här kommer ett nyhetsbrev om aktuella händelser och annat som är bra att känna till för dig som bor i Brf Löparen i Sundbyberg.
 
Fixardag med korvgrillning
Strax innan sommaren så hade vi en fixardag där vi hade bra uppslutning från boende och vi hoppas nu på en repris med ännu fler deltagare inför hösten!
Vi samlas på den gemensamma gården mellan hus nr 3 och 5 lördagen den 19 oktober kl 09.00.
Vi beräknar hålla på fram till 12:00 och rundar då av med korvgrillning och dryck. Efteråt så välkomnar vi alla som är intresserade att delta i en gratis HLR-utbildning(Hjärt- och lungräddning) som anordnas av styrelsen.
Vi har även nyligen installerat en hjärtstartare på entréplan vid Boplatsvägen 4. Mer info om denna finns på hemsidan.
Vi rekommenderar alla som kan att ta vara på detta unika erbjudande! 
      
Sophantering
Det händer ofta att avfall sorteras fel, eller lämnas utanför miljöhusen i området. I miljöhusen finns särskilda kärl för glas (både klart och färgat), pappersförpackningar och wellpapp, plastförpackningar, metall samt tidningar. Ingenting annat får finnas i miljöhusen.
När extra tömning eller städning av miljöhusen behövs blir det en extra kostnad för föreningen, vilket medför risk för att månadsavgiften höjs.
Vi har på senaste tiden haft stora problem med att det lämnas felaktigt avfall i våra miljöstugor samt att det som skall vara där läggs i fel behållare. Vi i styrelsen jobbar aktivt med att motverka denna typ av beteende och ett beslut har tagits om att installera kamerabevakning i miljöhusen för att få bukt med detta problem i framtiden.
 
Vattenskada
Innan sommaren så har ett antal lägenheter på Boplatsvägen 3 varit utsatta för en väldigt allvarlig vattenskada. Arbetet med att återställa dessa lägenheter fortgår fortfarande men flertalet av de drabbade lägenheterna är i slutskedet av återställningsarbetet.
I och med denna händelse så vill vi i styrelsen påminna alla om vikten av att ha hemförsäkring.
 
Andrahandsuthyrningar
Vi vill påminna alla om att det alltid behövs tillstånd från styrelsen innan man börjar hyra ut sin lägenhet i andra hand. Det är emot föreningens stadgar att hyra ut i andra hand utan tillstånd och kan i värsta fall leda till att man förverkar rätten till sin bostadsrätt. Vi i styrelsen jobbar aktivt för att motverka otillåten andrahandsuthyrning för allas säkerhet. Ni kan hitta mer information samt ansökningsformulär på föreningens hemsida.
 
Brandsläckare/SBA
Föreningen jobbar aktivt med SBA(systematiskt brandskyddsarbete) och har i och med detta nyligen köpt in samt monterat ett antal brandsläckare på olika håll i våra fastigheter. I och med detta så vill vi påminna om vikten av att hålla våra trapphus och förrådsgångar fria från föremål.
Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ha privat dörrmatta framför ytterdörren. Barnvagnar hänvisas till barnvagnsrummen som finns i varje trapphus.
 
Tvåårsbesiktning
Styrelsen har nyligen blivit informerade av Ikano att det börjar närma sig tiden för tvåårsbesiktningen av alla lägenheter. Vi har fått information om att besiktningen skall utföras senast den 16 januari 2020. Mer info kommer i separat utskick senare under hösten/vintern.
 
Trygghet
I ett led att öka tryggheten i vårt område för alla så vill vi påminna om att inte lämna ut portkod till våra fastigheter till några obehöriga. Vi ansvarar alla för att se till att dörrar till både fastighet samt garage går igen ordentligt efter att vi har passerat. Speciellt garagedörren är viktig att vi ser till att den går igen då det varit inbrott i bilar i närliggande föreningar.
Om du eller någon du känner har blivit utsatt för brott i vårt område så uppskattas det om ni anmäler detta till styrelsen via mail så att vi har koll på detta.
 
Kontakt
Välkommen att kontakta styrelsen via mail om ni har frågor, synpunkter eller idéer! info@brfloparensbg.se
Frågor gällande parkering: parkering@brfloparensbg.se
Valberedningen: valberedning@brfloparensbg.se
 
Hälsningar
Styrelsen, BRF Löparen i Sundbyberg