Inbrott garage

Natten till den 17 juli 2020 hade föreningen inbrott i garaget och en motorcykel stals.
Händelsen är polisanmäld och bilder på gärningsmännen är överlämnade till polisen.

Vid genomgång av kameramaterialet noterades att flertalet boende inte stannar och inväntar att garageporten stängs vid in-och utpassering.
Styrelsen vill återingen påpeka vikten av att alla boende tillser att garageporten stängs helt innan man fortsätter sin in- eller utpassering.