Nyhetsbrev #2 (2019-04)

Hej alla boende i BRF Löparen i Sundbyberg!

Här kommer ett informationsbrev om aktuella händelser som är bra att känna till för dig som bor i BRF Löparen i Sundbyberg.

Återvinning

I våra miljöstugor finns det särskilda kärl för de olika avfallen. Det är viktigt att vi tänker på detta när vi slänger vårt avfall så att det hamnar rätt. Styrelsen har under upprepade gånger påträffat felsortering, samt kärl som välts så att det legat sopor i hela miljöstugan istället för i de kärl som de tillhör. När detta händer så måste extra tömning eller städning av miljöstugorna beställas vilket medför en extra kostnad för föreningen, vilket framgent kan resultera i en ökad månadsavgift. Styrelsen vill att samtliga boende i BRF Löparen respekterar de regler som finns för miljöstugorna och tänker på hur vi hanterar vårt avfall, detta för allas trevnad.

Parkeringsgaraget

Under hösten så har styrelsen tagit ett beslut om att sätta upp övervakningskameror i vårt gemensamma parkeringsgarage. Detta beslut är taget för att vi ska kunna säkerställa att inga obehöriga rör sig i parkeringsgaraget och för att vi ska minimera risken för skadegörelse och brott. Eftersom att tiden då garageporten är öppen när man kör in sin bil är relativt lång så är det viktigt att alla boende med garageplats tänker på att vänta så att man ser att garageporten går ner ordentligt, detta för att minimera risken att obehöriga kommer in i garaget.

Entréer

Utanför våra entréer till husen så kan man hitta skräp (t.ex. tuggummipapper, fimpar etc.) Vi vill upplysa om att det råder rökförbud i direkt anslutning till entréerna vilket betyder att om man röker så får man göra det på trottoaren. Den fimp som blir över efter rökningen ska precis som allt annat skräp slängas i en soptunna och inte på marken, vi måste alla värna om en trevlig och inbjudande miljö.

Övrigt

  •  Vid förlust av en nyckel måste detta anmälas till både polis och styrelsen. Tänk på att flera försäkringsbolag vägrar att betala ut ersättning för stöld i lägenheten om en nyckel varit försvunnen, eftersom det klassas som oaktsamhet. Vid förlust av gul nyckelbricka måste detta anmälas skyndsamt till styrelsen så att den enskilda brickan kan tas bort ur systemet och göras oanvändbar.
  •  Nu när våren är i antågande på riktigt så tycker vi att det passar bra att träffas och tillsammans göra vårfint i vårt område. Låt oss därför lördagen den 11/5 mellan klockan 09:00-12:00 samlas på trädäcket mellan Boplatsvägen 3 och 5. Vi avslutar med korvgrillning och räknar med att vara klara ca 12:00, väl mött.


Kontakt

Ni är alltid välkomna att kontakta styrelsen vid frågor, synpunkter eller idéer. Ni når oss genom att skicka e-post till info@brfloparensbg.se eller via vår postlåda på Boplatsvägen 3.