Kameraövervakning

I ett led att öka vår säkerhet samt förhindra brott kommer från och med den 15 juli 2019 utvalda delar av de gemensamma utrymmena kamerabevakas.

Detta i enlighet med kamerabevakningslagen (KBL) samt dataskyddsförordningen (GDPR).

De utrymmen som omfattas av bevakningen är;
-       Garaget, båda planen samt rampen.
-       Cykelrummet, Boplatsvägen 3, våning -1.

Skyltar finns i anslutning till de bevakade utrymmena.
Uppgifterna lagras i trettio (30) dagar och raderas därefter automatiskt.
Uppgifterna hanteras endast av delar av styrelsen, samt Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen vid utredning av brott.
Styrelsen är skyldig att på begäran från medlem, radera deras uppgifter.

De registrerade kan klaga hos Datainspektionen om de tycker att styrelsen bryter mot lagar, regler eller avtal.
 
För ytterligare information se:
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/kamerabevakningslagen/
samt
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

Vänliga hälsningar

Styrelsen
BRF Löparen i Sundbyberg