Information ang. brand på Boplatsvägen 5 (uppdateras löpande)

Hej allesammans!
 
Styrelsen vill informera alla boende om en brand som ägde rum på en balkong under natten till lördag den 21/3 2020.
 
Vi vill börja med att informera om att inga personskador har skett i samband med händelsen.
Polis och räddningstjänst var snabbt på plats och släckte branden samt lugnade de som valde att evakuera fastigheten. Räddningstjänstens bedömning var att enskilda lägenheter ej behövde evakueras varför de inte gick runt och väckte de boende som inte själva vaknat av händelsen. En styrelsemedlem var på plats och gav polis samt räddningstjänst de uppgifter som efterfrågades för de lägenheter som ansågs vara direkt påverkade av branden.
 
I nuläget avvaktar vi ytterligare besked från polisens utredning samt information från
försäkringsbolaget. Styrelsen har gjort en skadeanmälan till vårt försäkringsbolag (Trygg-Hansa) då de kommer att åtgärda de skador som har skett på fastigheten. Boende som upplever att de har skador inne i sin lägenhet (t.ex. rökskador eller liknande) uppmanas att i första hand kontakta sitt eget försäkringsbolag då det är ens egen hemförsäkring som täcker dessa skador.
 
Styrelsen kommer löpande att hålla boende uppdaterade kring denna händelse genom att uppdatera denna nyhet här nedan:

Uppdatering 2020-08-03: 
En byggnadsställning har sedan en tid tillbaka byggts längs hela fasaden och används aktivt för att sanera och måla om fasaden. Arbetet fortskrider enligt plan och ställningen förväntas att tas bort under vecka 33. Arbetet med att byta ut fönster samt balkongräcken i de drabbade lägenheterna kommer att ske senare under sommaren/hösten, datum för detta är inte fastställd ännu.

Uppdatering 2020-05-11: 
Saneringsarbetet pågår på fasaden samt i lägenheterna. Ocab håller fortsatt kontakt med berörda lägenheter. Det kommer även att byggas ställning utefter fasaden, tyvärr har styrelsen inte fått något datum beträffande detta.

Uppdatering 2020-04-28: 
Saneringsarbetet pågår fortfarande. Ocab håller fortsatt kontakt med berörda lägenheter.

Uppdatering 2020-04-21: 
Ocab har igår 2020-04-20 påbörjat saneringsarbetet av fasaden samt boendes lägenheter. Ocab håller fortsatt kontakt med de boende vars lägenheter de behöver tillgång till för att utföra arbetet.

Uppdatering 2020-04-02: 
Trygg-Hansa har idag varit på plats för att besiktiga fasaden samt berörda lägenheter. Det har beslutats att OCAB kommer att genomföra sanering samt rivningsarbetet. Arbetet beräknas påbörjas under vecka 15.

Uppdatering 2020-03-23:  Vi har nu fått bekräftat från vårt försäkringsbolag att de kommer att besiktiga samtliga drabbade lägenheter. De kommer själva att ta kontakt med lägenhetsinnehavare och de kan behöva tillgång till lägenheter med kort varsel. Ingen ytterligare information kan lämnas innan det att en besiktning ägt rum.


 
 
Styrelsen
BRF Löparen i Sundbyberg