Årsstämma

Alla medlemmar i BRF Löparen i Sundbyberg kallas till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2020.

Dag: 21 april
Tid: 18:15
Plats: Vittraskolans matsal, Boplatsvägen 8

För att minska smittspridningen av Covid-19 ser vi att endast en medlem från varje röstberättigande lägenhet närvarar.

Om du har några sjukdomssymptom uppmanas du att stanna hemma och lämna fullmakt till annan medlem. Kontakta styrelsen vid frågor eller synpunkter.

Anmälan sker till info@brfloparensbg.se

Kallelse med dagordning(PDF)

Årsredovning 2019(PDF)