Avgiftshöjning 2024

Styrelsen har beslutat om en avgiftshöjning på 14% från och med april 2024. Denna justering är en direkt följd av de rådande räntehöjningarna, vilket har påverkat kostnaderna för ett av våra lån.

Denna åtgärd är nödvändig för att säkra föreningens ekonomiska stabilitet och vår förmåga att hantera våra gemensamma finansiella åtaganden.

Information om denna förändring kommer även att skickas ut i brevlådorna inom kort. För ytterligare detaljer eller vid eventuella frågor, tveka inte att kontakta styrelsen på info@brfloparensbg.se.